pociągi / trains


‚Wsiąść do pociągu byle jakiego, nie dbać o bagaż, nie dbać o bilet,
ściskając w ręku kamyk zielony, patrzeć jak wszystko zostaje w tyle…’

Czasem wciąż jeszcze podśpiewuję sobie te słowa, też tak macie?

‚To get on a train, no metter which one, not caring about a baggage, not caring about a ticket,
to hold a green stone in my hand, and to look how it all lefts behind…’

I still sing this song to myself sometimes.

.

Loading...

.